కుడి చేత్తోనే ఎందుకు ఇవ్వాలి

కుడి చేత్తోనే ఎందుకు ఇవ్వాలి ?

పరిచయం కుడి చేత్తోనే ఎందుకు ఇవ్వాలి ? మన పురాణాల్లో, కుడి చేత్తోనే ఇవ్వాలనే ఆచారం యొక్క పుట్టుక గురించి అనేక గాథలు ఉన్నాయి. ఇది కేవలం ఒక సామాజిక ఆచారం మాత్రమే కాకుండా, దాని వెనుక ఉన్న సాంప్రదాయాలు మరియు ఆధ్యాత్మికత కూడా ఉంది. కుడి చేతిని శుభముగా, పవిత్రముగా భావించడం భారతీయ సాంప్రదాయాల్లో ఎంతో ప్రాచుర్యం పొందింది. ఆచారాలకు సంబంధించిన అనేక గ్రంథాలు, పురాణాలు, మరియు ఇతిహాసాలు …

Read more

RSS
Follow by Email
Telegram
WhatsApp